252

Вземи това точно и определено решение: когато започнат да те обсипват с почести и похвали, спомняй си за това, което те кара да се срамуваш и червиш.

Това, последното, принадлежи на теб, а похвалата и славата принадлежат на Бога!

Този параграф на друг език