249

Взимай малко решения! — Взимай конкретни решения! И след това, с Божията помощ, ги изпълнявай!

Предмети
Този параграф на друг език