259

Още ли те мъчи онова чувство на вина? — Тогава иди и поговори простодушно и ясно с твоя духовен наставник.

Послушай го за всичко, което ти каже… и не поставяй ограничения пред любящото сърце на нашия Господ!

Този параграф на друг език