261

Забранявам ти да мислиш повече за това. Вместо това възхвалявай Бога за това, че възвърна живота на твоята душа.

Предмети
Този параграф на друг език