258

Отхвърли тези терзания, те само отнемат мира ти. Не е от Бога това, което отнема мира на душата.

Когато сред душевните терзания Бог те посети, тогава ще усетиш в себе си истината на Исусовите думи: „Мир ви оставям, Моя мир ви давам…“, „ Мир на вас…“.

Предмети
Препратки към Светото писание
Този параграф на друг език