324

Quia hic homo coepit aedificare et non potuit consummare! —¡Va començar a edificar i no va poder acabar!

Un trist comentari, que, si no vols, no es farà de tu: perquè tens tots els mitjans per coronar l’edifici de la teva santificació: la gràcia de Déu i la teva voluntat.

Matèries
Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma