419

—Nen. —Malalt. —Quan escriviu aquestes paraules, ¿no sentiu la temptació de posar-les amb majúscula?

És que, per a una ànima enamorada, els nens i els malalts són Ell.

Aquest punt en un altre idioma