424

Castigar per Amor: aquest és el secret per elevar a un pla sobrenatural la pena imposada als qui la mereixin.

Per amor de Déu, a qui s’ofèn, serveixi la pena d’expiació; per amor als altres per Déu, serveixi la pena, mai de venjança, sinó de medicina saludable.

Aquest punt en un altre idioma