420

¡Que poca cosa és una vida per a oferir-la a Déu!...

Aquest punt en un altre idioma