421

Un amic és un tresor. —Doncs... ¡un Amic!..., que on hi ha el teu tresor, hi ha també el teu cor.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma