504

La Verge santa Maria, Mare del bell Amor, apaivagarà el teu cor, quan et faci sentir que és de carn, si hi recorres amb confiança.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma