508

Admira la fermesa de santa Maria: al peu de la Creu, amb el dolor humà més gran —no hi ha dolor com el seu dolor—, plena de fortalesa.

—I demana-n’hi, d’aquesta fermesa, perquè tu també sàpigues estar al costat de la Creu.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma