511

Ne timeas, Maria! —¡No tinguis por, Maria!... —La Mare de Déu es va torbar davant l’Arcàngel.

—¡I que jo vulgui treure’m de sobre aquests detalls de modèstia, que són salvaguarda de la meva puresa!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma