510

¿Veieu amb quina senzillesa? —Ecce ancilla!... —I el Verb es feu carn. —Així van actuar els sants: sense espectacle. Si n’hi havia, era a desgrat seu.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma