968

Joiosament et beneeixo, fill, per aquella fe en la teva missió d’apòstol que et va dur a escriure: «No hi ha dubte: l’avenir és segur, potser a desgrat de nosaltres. Però cal que nosaltres, el cos, siguem una sola cosa amb el Cap —ut omnes unum sint!— per l’oració i pel sacrifici».

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma