974

«Apostolat dels àpats»: és la vella hospitalitat dels patriarques, amb el caliu fraternal de Betània. —Quan es practica, sembla que s’hi entreveu Jesús, que presideix, com a casa de Llàtzer.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma