978

Venite post me, et faciam vos fieri piscatores hominum —veniu darrere meu i us faré pescadors d’homes. —No és sense misteri que el Senyor fa servir aquestes paraules: els homes —com els peixos—, cal agafar-los pel cap.

¡Quina fondària evangèlica que té l’«apostolat de la intel·ligència»!

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma