515

Repeteix de tot cor i sempre amb més amor, més encara quan siguis prop del Sagrari o tinguis el Senyor dintre del teu pit: non est qui se abscondat a calore eius —que no et defugi, que el foc del teu Esperit m'ompli.

Referències a la Sagrada Escriptura
Aquest punt en un altre idioma