Forja

Forja, estructurat de la mateixa forma que Camí i Solc, “és un llibre de foc, la lectura i meditació del qual poden posar moltes ànimes a la farga de l’Amor diví, i encendre-les en afanys de santedat i apostolat, perquè aquest era el desig de Mons. Escrivà” (Beat Àlvar del Portillo, Presentació). La primera edició és de 1987.

El mateix autor explica el títol, en assenyalar en el breu pròleg: “¿Com no prendré la teva ànima –or pur– per posar-la en forja, i treballar-la amb el foc i el martell, fins fer d’aquest or nadiu una joia esplèndida per oferir al meu Déu, al teu Déu?”

El llibre consta de 1055 punts de meditació, distribuïts en 13 capítols. Moltes d’aquestes consideracions tenen caràcter autobiogràfic, tot i que solen aparèixer narrades en tercera persona.

La trama del llibre segueix l’itinerari interior d’un cristià que desitja la progressiva identificació amb Crist: “Forja, en definitiva, acompanya l’ànima en el recorregut de la seva santificació, des que percep la llum de la vocació cristiana fins que la vida terrena s’obre a l’eternitat” (Beat Àlvar del Portillo, Presentació).

Capítols
Aquest llibre en un altre idioma