533

Em deien —i ho copio, perquè és molt bonic— que parlava així una bona monja aragonesa, agraïda a la bondat paternal de Déu: «Que ‘agut’ que és!: està en tot».

Aquest punt en un altre idioma