581

No hi pot haver cap altra disposició en un catòlic: defensar «sempre» l'autoritat del Papa; i estar «sempre» dòcilment decidit a rectificar l'opinió, davant el Magisteri de l'Església.

Aquest punt en un altre idioma