Sant Rosari

Sant Rosari, publicat per primer cop el 1934, consta d’una sèrie de consideracions sobre els quinze misteris del Rosari (goig, dolor i glòria), per facilitar el res d’aquesta oració mariana i la contemplació de les seves escenes de la vida del Senyor i de la seva Mare Santíssima. El llibre conclou amb uns breus comentaris sobre la lletania lauretana.

Sant Josepmaria redactà d’una tirada aquesta petita obra el 1931, durant l’acció de gràcies de la Santa Missa. Es publicà el 1934 amb l’objectiu d’ajudar els lectors a adreçar-se amb senzillesa i confiança a la Mare de Déu i, per ella, a la Santíssima Trinitat. Perquè –com diu en el pròleg– “el principi del camí que té per final la completa bogeria per Jesús és un confiat amor cap a Maria Santíssima”. A partir de la publicació de la Carta apostòlica Rosarium Virginis Mariae, de sant Joan Pau II, des de l’any 2003, Sant Rosari té un apèndix amb comentaris als cinc “misteris de llum”. Com escriu Mons. Xavier Echevarría en una nota introductòria: “Per a facilitar als lectores la meditació completa del Sant Rosari, s’han pres dels escrits del fundador de l’Opus Dei alguns textos, d’entre molts possibles, i s’han aplegat en aquest apèndix.”

Capítols
Aquest llibre en un altre idioma