Amics de Déu

Publicat per primer cop el 1977, és la primera obra pòstuma de sant Josepmaria. Hi recull 18 homilies. L’objectiu és ajudar a viure l’amistat amb un “Déu proper al lector” utilitzant com a punt de referència una sèrie de virtuts humanes i sobrenaturals.

Són homilies en les quals l’autor pren les virtuts cristianes com a fil conductor del seu col·loqui filial amb Déu. A la presentació del llibre, el beat Àlvar del Portillo precisa que aquestes homilies “contenen doctrina viscuda, on la fondària del teòleg va unida a la transparència evangèlica del bon pastor d’ànimes”.

“En aquest segon volum d’homilies –continua el beat Àlvar del Portillo– recollim alguns textos que s’editaren mentre Mons. Escrivà de Balaguer encara vivia, i d’altres dels molts que deixà per publicar més endavant, perquè treballava sense pressa i sense pausa”.

“Aquestes divuit homilies dibuixen un panorama de les virtuts humanes i cristianes bàsiques, per qui vulgui seguir d’aprop les passes del Mestre. (...). Amb Mons. Escrivà de Balaguer, la paraula es fa col·loqui amb Déu –oració– sense deixar de ser una entranyable conversa en sintonia amb les inquietuds i esperances de qui l’escolta. Són, doncs, aquestes homilies una catequesi de doctrina i de vida cristiana on, alhora que es parla de Déu, es parla amb Déu: potser sigui aquest el secret de la seva gran força comunicativa, perquè es refereix sempre a l’Amor, en un mirar Déu sense descans i sense cansar-se”.

“Junt a la senzillesa, ressalta en aquests escrits un constant contrapunt d’amor apassionat, desbordant. El camí vers la santedat que ens proposa Mons. Escrivà de Balaguer és ple d’un respecte profund a la llibertat. El fundador de l’Opus Dei es complau amb les paraules de Sant Agustí, quan el Bisbe d’Hipona afirma que Déu ‘jutjà que serien millors els seus servents si el servien lliurement”.

Capítols
Aquest llibre en un altre idioma