385

Jaunak dio: «Agindu berri bat ematen dizuet: elkar maita dezazuela. Honetan ezagutuko dute nire ikasle zaretela».

—Eta San Paulok: «Lagundu batak besteari elkarren zamak eramaten, horrela beteko baituzue Kristoren legea».

—Nik ez dizut ezer esaten.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean