360

Nola barre egiten zenuen, jatorki, zure

gaztaroko urteak San Rafaelen babespean jartzeko aholkatu nizunean!: ezkontza santu batera eraman zaitzan, Tobias gaztea bezala, emakume on, eder eta aberats batekin —esan nizun, txantxetan.

Eta gero, bai pentsakor geratu zinela!, Joan apostolu gaztearen babespean ere jarri zintezela esaten jarraitu nuenean: badaezpada ere, Jaunak gehiago eskatzen bazizun.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean