378

Ez zaitez ezkor izan. —Ez al dakizu gertatzen den edo gerta litekeen guztia onerako dela?

—Zure baikortasuna zure sinesmenaren nahitaezko ondorioa izango da.

Eskritura Santuaren erreferentziak
Puntu hau beste hizkuntza batean