361

Gogor tratatzen zaituztelako kexatzenbaitzara zure baitan, eta zorroztasunhorren aldean zure odolekoen bestelako jokabidea ikusten baituzu, zuretzat kopiatzen ditut alferez mediku baten eskutitzaren lerro hauek: «Eri baten aurrean profesional zintzoaren jarrera hotz eta kalkulatzailea, baina eriarentzat objektibo eta onuragarria bilakatzen dena, har daiteke. Baita ere familiaren txepelkeria negartia. —Zer litzateke soros postu bat, borroka garaian, etengabe heltzen diren zaurituak pilatzen direnean irteera behar bezain arina ez delako, eri ohatila bakoitzaren ondoan familia bat balego? Etsaiaren alderdira pasatzeko litzateke».

Puntu hau beste hizkuntza batean