398

Amorerik ez ematea, soilik, ez: «amorerik ez emate santua» baizik.

Ez dezagun ahatz badagoela ere «behartze santu» bat.

Puntu hau beste hizkuntza batean