407

Ez ditzagun nahas karguaren eskubideak eta norberarenak. —Lehenengoei ezin zaie uko egin.

Puntu hau beste hizkuntza batean