415

Ez kasu handirik egin munduak garaipen edo porrot deitzen dionari. —Hainbestetan egiten du porrot garaileak!

Puntu hau beste hizkuntza batean