394

Amore ematea egiaren jabe ez izatearen seinale ziurra da. —Pertsona bat ideal, ohore edo Sinesmen gauzetan moldagarri denean, pertsona hori… ez idealik, ez ohorerik, ez Sinesmenik ez duen pertsona da.

Puntu hau beste hizkuntza batean