Apostolua

Apostolua → adibide
Apostolua → adiskidetasun
Apostolua → apaltasun
Apostolua → apostoluen apostolua
Apostolua → arimaren grina, zelo apostolikoa
Apostolua → ausardia
Apostolua → baliabide izan
Apostolua → itxaropen
Apostolua → jatortasun
Apostolua → kristaua apostolua da
Apostolua → Kristorekin berrerosle
Apostolua → lanaren bidez
Apostolua → maitasuna, bizikidetza
Apostolua → otoitz- eta sakrifizio-arima
Apostolua → santifikatu santifikatzeko
Apostolua → sinismen