335

Mūsdienu apustulim viena mācīšanās stunda ir līdzvērtīga vienai lūgšanas stundai.

Šis numurs citā valodā