342

Neaizmirsti, ka vispirms vajag darīt un tad mācīt. „Coepit facere et docere.“ - „Jēzus darīja un mācīja.“ Tā Svētie Raksti saka par Jēzu Kristu.

Vispirms darbība: tā, lai tu un es varam no padarītā mācīties.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā