346

Student! Izkop sevi dziju dievbijību, esi priekšzīmīgs mācībās, audzini sevi vēlēšanos kalpot Dievam, pildīt savu apustulisko uzdevumu tur, kur Dievs tevi ir nolicis, - savā vietā, savā profesijā.

ja būsi apbruņojies ar spēcīgu reliģisko un zinātnisko izglītību, tad tu drīz vien gūsi panākumus.

Šis numurs citā valodā