354

Izmanto tev atvēlēto laiku! Atceries par vīģeskoku, kuru Kungs nolādēja. Tas lapoja saulē neprātīgi, kā tu, baudīdams dzīvi.

Necenties sevi attaisnot. Arī koks varēja attaisnoties, sacīdams, ka eksistē dabas likumi, un, kaut arī Kungs tik ļoti pēc tā alka, tomēr vēl nebija pienācis laiks dāvāt augļus.

Nebija pienācis laiks… Un nepienāks vairs nekad.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šis numurs citā valodā