Autora prologs

Lasi lēnām un mierīgi pārdomā

šos padomus, kurus es

tev uzticu, iečukstot tos ausī

kā draugs, kā brālis, kā tēvs.

Mūsu sarunu dzird Dievs.

Es nepateikšu neko jaunu,

Es tikai atsvaidzināšu tavā atmiņā domas,

kas varbūt kādreiz tev jau ienākušas prātā.

Tās tevi mudinās uzlabot savu dzīvi,

ejot pa lūgšanas un mīlestības ceļu.

Un tā tu iegūsi krietnu dvēseli un cildenu garu.

Šī nodaļa citā valodā