Sirdsapziņas izmeklēšana

Sirdsapziņas izmeklēšana. Tas ir ikdienas uzdevums. Grāmatvedība, bez kuras nespēj pastāvēt neviens komerciāls uzņēmums.

Vai var būt kāds vēl svarīgāks uzņēmums par to, kas rūpējas par mūžīgās dzīves iegūšanu?

Sirdsapziņas izmeklēšanas laikā sargies no ļaunā gara, kas kāros sasaistīt tev mēli.

Drosmīgi izmeklējot savu sirdsapziņu, tu ieraudzīsi, ka tavi mūžīgie pavadoņi grūtsirdība un nervozitāte - pastāv tikai tāpēc, ka tu nespēj saraut tās smalkās cilpas, ko viltīgi izlikusi tava iekāre.

Vispārējā un atsevišķā sirdsapziņas izmeklēšana ir kā aizsardzības un uzbrukuma ierocis - kā vairogs un zobens.

Atskatīties uz pagātni un to apraudāt? Nē, tas ir neauglīgi. No pagātnes kļūdām ir jāmācās.

Lūdz gaismu! Esi neatlaidīgs, kamēr nokļūsi līdz saknei, lai izmantotu pret to kaujas ieroci, kas ir atsevišķā sirdsapziņas izmeklēšana.

Ar atsevišķās sirdsapziņas izmeklēšanas palīdzību tev ir jātiecas iegūt noteiktu tikumu vai arī atbrīvoties no kāda netikuma.

Cik daudz es esmu parādā Dievam kā kristietis! Mana nespēja atlīdzināt šo parādu liek man raudāt no sāpēm - no Mīlestības sāpēm. „Mea culpa!“ - „Mana vaina!“

Labi, ja tu sāc atzīt savus parādus. Taču neaizmirsti, kā tie jāatlīdzina: ar asarām… un darbiem.

„Qui fidelis est in minimo et in majori fidelis est.“ - „Kas uzticīgs vismazākajās lietās, tas uzticīgs arī lielās.“ Šie svētā Lūkas vārdi skan kā pamudinājums pamatīgi izmeklēt savu sirdsapziņu. Kādēļ tu tik bieži nomaldies no ceļa?

Mosties! Klausies, ko saka Svētais Gars: „Si inimicus meus maledixisset mihi, sustinuissem utique,“ - „Ja mans ienaidnieks mani nievā, es to varu paciest.“ Bet tu… „tu vero homo unanimis, dux meus, et notus meus, qui simul mecum dulces capiebas cibos,“ - „tu, mans draugs, mans ceļabiedrs, tu, kas sēdi ar mani un lauz maizi“!

Dienā, kad tu piedalies rekolekcijās, sirdsapziņas izmeklēšanai ir jābūt dziļākai nekā parastajos vakaros. Citādi tu palaidīsi garām izdevību laboties.

Vienmēr sirdsapziņas izmeklēšanu pabeidz ar Mīlestības vārdiem, Mīlestības sāpēs par sevi un par visiem cilvēku grēkiem… Un padomā par Dieva tēvišķajām rūpēm, kas novērsa šķēršļus tavā ceļā, lai tu nepakluptu.

Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Atsauces uz Svētajiem Rakstiem
Šī nodaļa citā valodā