Lijst van punten

Er zijn 5 punten in «De Voor» waarvan het onderwerp is Vaderlandsliefde.

Het is niet waar dat er een tegenstelling bestaat tussen goed katholiek zijn en het trouw dienen van de burgermaatschappij. Zoals er ook geen reden is waarom Kerk en Staat met elkaar zouden moeten botsen in de wettige uitoefening van ieders eigen gezag, bij het vervullen van de opdracht die God hun heeft toevertrouwd.

Wie het tegendeel beweert, liegt. Ja: liegt! Dat zijn dezelfden die, uit verering van een valse vrijheid, de katholieken - vriendelijk - zouden willen verzoeken naar de catacomben terug te gaan.

Houd van je land: vaderlandsliefde is een christelijke deugd. Maar als vaderlandsliefde verwordt tot een nationalisme dat mensen met onverschilligheid en minachting - zonder christelijke naastenliefde of rechtvaardigheid - doet neerkijken op andere volkeren en landen, is het een zonde.

Het is geen vaderlandsliefde om misdaden goed te praten - en de rechten van andere volkeren niet te erkennen.

De Apostel schreef ook dat “er geen onderscheid is tussen heiden en jood, besnedene en niet-besnedene, barbaar en scyth, slaaf en vrije, maar dat Christus alles is in allen”.

Deze woorden gelden vandaag nog net zo als gisteren: voor de Heer bestaan er geen verschillen in land, ras, klasse, staat - Ieder van ons is in Christus opnieuw geboren, om een nieuw schepsel te zijn, een kind van God: wij zijn allen broeders en moeten ons broederlijk gedragen!

Als je echt van je land houdt - en ik weet zeker, dat je ervan houdt - zou je niet aarzelen om je bij een oproep voor vrijwilligers in geval van dreigend gevaar aan te melden. Zoals ik je al eens heb geschreven, is -in tijd van nood - iedereen bruikbaar: mannen en vrouwen, ouden van dagen, mensen van middelbare leeftijd, jongeren en zelfs kinderen. Alleen gestoorden en kleine kinderen blijven buiten beschouwing.

Iedere dag is er veel meer aan de hand dan een oproep voor vrijwilligers, wordt er namelijk een algehele mobilisatie afgekondigd om het Koninkrijk van Christus te verdedigen. En de Koning zelf, Jezus, heeft je nadrukkelijk bij je naam geroepen. Hij verzoekt je om de strijd van God te strijden en het meest verheven van je ziel in zijn dienst te stellen: je hart, je wil, je verstand, je hele wezen.

Luister: met jouw kuise levenswandel en vooral met de bescherming van de heilige Maagd, is het vlees geen probleem. - Ben jij dan zo'n lafaard dat je onder de oproep uit probeert te komen met de smoes dat je hart, je wil of je verstand zo ziek is? - Probeer je jezelf te rechtvaardigen met een plaatsje bij de logistieke troepen?

De Heer wil een voorhoedestrijder van je maken - in feite ben je dat al - en als je Hem de rug toekeert, verdien je alleen maar medelijden, want je bent een verrader!

Verwijzingen naar de H. Schrift