Index van verwijzingen naar de H. Schrift van «De Voor»

Genesis


Genesis 2, 15482


1 Samuel


1 Samuel 15, 22992


1 Kronieken


1 Kronieken 16, 1072


Tobit


Tobit 8, 5846


Psalmen


Psalmen 41, 8173338


Psalmen 42, 266

Psalmen 42, 479


Psalmen 54, 23873


Psalmen 76, 11161


Psalmen 99, 253


Psalmen 104, 372


Psalmen 117, 1469


Spreuken


Spreuken 28, 20786


Prediker


Prediker 1, 15501


Hooglied


Hooglied 4, 7339


Wijsheid van Jezus Sirach


Wijsheid van Jezus Sirach 16, 15534


Jesaja


Jesaja 21, 11960


Jesaja 33, 22855


Jesaja 45, 16586


Jeremia


Jeremia 5, 13542


Daniël


Daniël 9, 23628


Daniël 10, 11–19628


Hosea


Hosea 6, 6992


Matteüs


Matteüs 1, 18–25647


Matteüs 2, 8633

Matteüs 2, 13–15999


Matteüs 3, 9418


Matteüs 5, 13342

Matteüs 5, 15–16930

Matteüs 5, 16718

Matteüs 5, 48125314


Matteüs 6, 22–23328


Matteüs 7, 3328


Matteüs 8, 23–27119


Matteüs 9, 5782

Matteüs 9, 13992


Matteüs 10, 16910

Matteüs 10, 24239

Matteüs 10, 32–33970

Matteüs 10, 33369

Matteüs 10, 34408

Matteüs 10, 35816


Matteüs 11, 12130

Matteüs 11, 29261

Matteüs 11, 30198


Matteüs 12, 7992

Matteüs 12, 309

Matteüs 12, 36926

Matteüs 12, 5033


Matteüs 13, 24–30677


Matteüs 14, 13470


Matteüs 28, 19232462930


Marcus


Marcus 3, 3533


Marcus 4, 35–41119


Marcus 6, 31–33470

Marcus 6, 34826


Marcus 8, 348249


Marcus 10, 17–31218

Marcus 10, 30766


Marcus 14, 22684

Marcus 14, 6135

Marcus 14, 71369


Lucas


Lucas 1, 26–38481

Lucas 1, 3833124

Lucas 1, 39371

Lucas 1, 45566

Lucas 1, 4695

Lucas 1, 48289


Lucas 2, 1–5322

Lucas 2, 19415

Lucas 2, 41–50701794


Lucas 3, 8418


Lucas 5, 5377


Lucas 6, 40239


Lucas 8, 22–25119


Lucas 9, 10–11470

Lucas 9, 23149249

Lucas 9, 62133


Lucas 10, 16595

Lucas 10, 42454


Lucas 11, 34328


Lucas 12, 49211


Lucas 13, 27369


Lucas 14, 26214


Lucas 15, 3–6223

Lucas 15, 11–3265


Lucas 16, 1–2358


Lucas 18, 18–30218

Lucas 18, 22189

Lucas 18, 41862


Lucas 19, 41–44210


Lucas 20, 20562


Lucas 22, 19684

Lucas 22, 42268352793

Lucas 22, 57369


Lucas 24, 29227671


Johannes


Johannes 2, 1–11631


Johannes 3, 16290


Johannes 5, 7212954


Johannes 7, 5251


Johannes 13, 6–9266

Johannes 13, 18204


Johannes 14, 6678

Johannes 14, 18149


Johannes 15, 5697

Johannes 15, 8208

Johannes 15, 12727

Johannes 15, 15629750

Johannes 15, 16217


Johannes 18, 2050


Johannes 19, 22604

Johannes 19, 2551248977


Johannes 20, 24–25684


Johannes 21, 6–11377

Johannes 21, 17326964


Handelingen van de Apostelen


Handelingen van de Apostelen 2, 1–42213226

Handelingen van de Apostelen 2, 9186


Handelingen van de Apostelen 3, 6782


Handelingen van de Apostelen 5, 40–41283


Handelingen van de Apostelen 28, 2631


Romeinen


Romeinen 2, 6534

Romeinen 2, 11303


Romeinen 4, 18780


Romeinen 8, 22311

Romeinen 8, 28127


Romeinen 10, 14196


1 Korintiërs


1 Korintiërs 7, 29621


1 Korintiërs 9, 27841


1 Korintiërs 11, 24648


1 Korintiërs 13, 1542

1 Korintiërs 13, 7738939


1 Korintiërs 14, 40512


1 Korintiërs 15, 25292


2 Korintiërs


2 Korintiërs 2, 1559


2 Korintiërs 12, 9166


Galaten


Galaten 2, 20424892


Galaten 3, 28303


Efesiërs


Efesiërs 6, 9303


Filippenzen


Filippenzen 4, 553


Kolossenzen


Kolossenzen 3, 11317

Kolossenzen 3, 25303


1 Timoteüs


1 Timoteüs 2, 4197


2 Timoteüs


2 Timoteüs 2, 375

2 Timoteüs 2, 5163


2 Timoteüs 4, 10343


Hebreeën


Hebreeën 10, 37–38459


Hebreeën 13, 14881


Jacobus


Jacobus 1, 12160


1 Petrus


1 Petrus 2, 5499


2 Petrus


2 Petrus 1, 19318


Openbaring


Openbaring 3, 15–16541


Openbaring 12, 1443