628

Laat je ziel door verlangens worden verteerd - Door het verlangen om lief te hebben, het verlangen om jezelf te vergeten, het verlangen naar heiligheid, naar de hemel - Laat je niet weerhouden door de vraag of je ze ooit werkelijkheid zult zien worden - zoals je door een zogenaamd verstandig raadsman zal worden voorgehouden : maak ze steeds vuriger, want de Heilige Geest zegt dat Hij behagen schept in “mannen met verlangens”.

Het moeten werkzame verlangens zijn, die je in praktijk brengt bij het verrichten van je dagelijkse taak.

Verwijzingen naar de H. Schrift
Dit punt in een andere taal