Eucharistie

Vrienden van God

Eucharistie → als sacrament
Eucharistie → Communie

De Voor

Eucharistie → dankzegging

Christus komt langs

Eucharistie → de Eucharistie en het mysterie van de Drie-eenheid
Eucharistie → de Heer in het tabernakel
Eucharistie → dichtbij het tabernakel

Vrienden van God

Eucharistie → eucharistisch leven
Eucharistie → eucharistische gewoontes

Vrienden van God

Eucharistie → instelling en reële aanwezigheid
Eucharistie → liefde, eenheid

Vrienden van God

Eucharistie → Offer van Christus
Eucharistie → onderpand van het eeuwig leven
Eucharistie → werkelijke tegenwoordigheid