Overgave, zich verlaten op God

Overgave, zich verlaten op God → aanvaarding van zijn wil
Overgave, zich verlaten op God → zijn barmhartigheid
Overgave, zich verlaten op God → zijn voorzienigheid