554

De verrezen Christus: het grootste wonder dat ooit gebeurd is, werd alleen maar door een paar mensen gezien, door hen die het moesten zien. Natuurlijkheid is het zegel van de daden van God.

Dit punt in een andere taal