563

Natuurlijkheid heeft niets te maken met lompheid, of onverzorgdheid, of met armoedig-doenerij, of met onopgevoedheid.

Sommigen zijn erop uit om het dienen van God te beperken tot het werken in de wereld van de materiële ellende en - vergeef me de uitdrukking - van de luizen. Dat werk is noodzakelijk en bewonderenswaardig en zal het altijd blijven. Maar als we het daarbij laten, zijn we dan, los van het feit dat we de overgrote meerderheid van de zielen aan haar lot overlaten, niet bezig hulpbehoevenden uit hun situatie te verlossen om hen vervolgens te negeren?

Dit punt in een andere taal