231

Surowy post to pokuta niezmiernie miła Bogu. – Ale, z tego czy innego powodu, pofolgowaliśmy sobie. Nic nie szkodzi – wręcz przeciwnie – o ile za zgodą swojego kierownika duchowego będziesz często go praktykować.

Ten punkt w innym języku