Umartwienie

To Chrystus przechodzi

Rozmowy z Panem

Umartwienie → ćwiczenia pokutne
Umartwienie → głębokie znaczenie
Umartwienie → istota i niezbędność
Umartwienie → miłość do Krzyża
Umartwienie → ofiara

To Chrystus przechodzi

Umartwienie → ofiara dla Miłości
Umartwienie → trzy drogi
Umartwienie → umartwienia w życiu codziennym
Umartwienie → umartwienia wewnętrzne
Umartwienie → umartwienia zwyczajowe

Droga

Umartwienie → umartwienie cielesne
Umartwienie → w pracy