636

Divitiae, si affluant, nolite cor apponere – Choćby bogactwa napływały do twoich rąk, nie przywiązuj do nich serca. – Staraj się używać ich wielkodusznie. A kiedy trzeba, heroicznie.

– Bądź ubogi duchem.

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku