Ubóstwo

To Chrystus przechodzi

Ubóstwo → duch ubóstwa

Rozmowy z prałatem Escrivá

Ubóstwo → oderwanie
Ubóstwo → odpowiedzialność i hojność
Ubóstwo → praktykowane w Opus Dei

Listy (II)

Ubóstwo → przykład Jezusa Chrystusa

To Chrystus przechodzi

Ubóstwo → w dziełach apostolskich

Listy (I)

Ubóstwo → zasoby ludzkie w apostolstwie

Rozmowy z prałatem Escrivá

Ubóstwo → zaufanie do Boga