670

Jezus powiada: „I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci, siostry, ojca, matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne posiądzie na własność”.

– Ciekawe, czy znajdziesz na tej ziemi kogoś, kto by odpłacał się tak hojnie!

Odniesienia do Pisma Świętego
Ten punkt w innym języku